آموزش نحوه نصب مخزن EPEL در لینوکس

در این مطلب قصد داریم به آموزش نحوه نصب مخزن EPEL در لینوکس برای شما کاربران عزیز بپردازیم. در ابتدای مطلب تعریف مختصری از EPEL ارائه می دهیم و در ادامه به آموزش نحوه نصب مخزن EPEL در لینوکس خواهیم پرداخت. امیدواریم این مقاله مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

نصب مخزن EPEL در لینوکس

نصب مخزن EPEL در لینوکس

تعریف EPEL :

EPEL یا Extra Packages for Enterprise Linux گروه ای از پکیج های با کیفیت برای لینوکس اینترپرایز از جمله RHEL یا (Red Hat Enterprise Linux  )  ، CentOS و Scientific Linux(SL)  و Oracle Enterprise Linux  ( OEL ) می باشد که توسـط یک تیـم ویـژه فدورا ایجاد، حفظ و مدیریت می شود .

به عنوان مدیر سیستم لینوکس یا یونیکس و یا کاربر لینوکس ، چنان چه می خواهید با بهره گیری از دستور yum، بسته های استاندارد متن باز نصب نمایید ، خواهید توانست با نصب پکیج مخزن EPEL در سیستم عامل لینوکس خود، بسته های متن باز بیشتری مثل : باگزیلا (bugzilla) ، گیت (Git) و… بدست آورید.

اگر میخواهید روش نصب و فعال سازی مخزن EPEL به منظور نصب پکیج های متن باز در توزیع های گوناگون لینوکس از جمله RHEL یا (Red Hat Enterprise Linux ) ، فدورا و Centos و ورژن های گوناگـون آنها (centos6.0، centos 6.5 ، RHEL 7.0) را با بهره گیری از دستور yum بیاموزید ، خواهید توانست آموزش نصب مخزن EPEL در لینوکس RHEL/CENTOS را مطالعه نمایید .

 

نصب مخزن EPEL در لینوکس

نصب مخزن EPEL در لینوکس

 

آموزش نصب مخزن EPEL در لینوکس

ابتدا می بایست پکیج EPEL را از سایت Fedoraproject.com با بهره گیری از دستور wget در واسط خط فرمان، دانلود کرده و  سپس به عنوان کاربر روت با بهره گیری از دستور “” rpm -ivh در لینوکس خود نصب نمایید . در ادامه جزئیات زیادتری از وهله ها نصب مخزن EPEL در ورژن های گوناگـون سیستم عامل لینوکس را مشاهده خواهید نمـود :

در RHEL/CentOS 7، فایل های rpm  پایین را با بهره گیری از دستور wgetدانلود نمایید :

وهله ۱

#wget http://mirrors.hustunique.com/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm .

1#wget http://mirrors.hustunique.com/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm .

وهله ۲

#rpm -ivh epel-release-7-0.2.noarch.rpm

1#rpm -ivh epel-release-7-0.2.noarch.rpm

در RHEL/CentOS 6، فایل های rpm  پایین را با بهره گیری از دستور wget دانلود نمایید :

 برای سیستم های ۳۲ بیتی:

#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

1#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

برای سیستم های ۶۴ بیتی:

#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

1#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

شبیه RHEL 7 در ادامه وهله نصب ، دستور rpm-IVH را اجرا نمایید :

[root@devops ~]# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm warning: epel-release-6-8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY Preparing… ########################################### [100%] 1:epel-release ########################################### [100%] [root@devops ~]# rpm -qa | grep epel epel-release-6-8.noarch

1

2

3

4

5

6

[root@devops ~]# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

warning: epel-release-6-8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY

Preparing…                ########################################### [100%]

1:epel-release           ########################################### [100%]

[root@devops ~]# rpm -qa | grep epel

epel-release-6-8.noarch

در RHEL/CentOS 5، برای نصب EPEL فایل های rpmزیر را دانلود نمایید :

For 32-Bit system: wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm For 64-Bit system: wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

1

2

3

4

5

For 32-Bit system:

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

For 64-Bit system:

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

اما چنان چه mirror list مخزن شما حاوی این پکیج rpm باشد  ، خواهید توانست EPEL را مستقیما با بهره گیری از دستور YUM دانلود و نصب نمایید .

بررسی نصب موفقیت آمیز مخزن EPEL

ابتدا می بایست با بهره گیری از دستور yum repolist از نصب و فعال شدن EPEL مطمئن شوید . لیست شدن رشته های EPEL در خروجی های این دستور ، نشاندهنده این می باشد که EPEL با موفقیت نصب شده می باشد. خروجی دستور فوق را در پایین مشاهده می نمایید :

[root@devops ~]# yum repolist Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile epel/metalink | 5.0 kB 00:00 * base: mirrors.btte.net * epel: ftp.sjtu.edu.cn * extras: mirrors.btte.net * بروزرسانی s: mirrors.btte.net epel | 4.4 kB 00:00 epel/primary_db | 6.2 MB 00:02 repo id repo name status base CentOS-6 – Base 6,367 epel Extra Packages for Enterprise Linux 6 – x86_64 10,947 extras CentOS-6 – Extras 14 بروزرسانی s CentOS-6 – Updates 1,103 repolist: 18,431 [root@devops ~]#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

[root@devops ~]# yum repolist

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

epel/metalink                                           | 5.0 kB     00:00

* base: mirrors.btte.net

* epel: ftp.sjtu.edu.cn

* extras: mirrors.btte.net

* بروزرسانی s: mirrors.btte.net

epel                                                    | 4.4 kB     00:00

epel/primary_db                                         | 6.2 MB     00:02

repo id                   repo name                                       status

base                      CentOS-6 – Base                                 6,367

epel                      Extra Packages for Enterprise Linux 6 – x86_64  10,947

extras                    CentOS-6 – Extras                               14

بروزرسانی s                   CentOS-6 – Updates                              1,103

repolist: 18,431

[root@devops ~]#

روش بهره گیری از مخزن EPEL برای نصب پکیج های متن باز:

اگر می خواهید همـه بسته های rpm موجود تحت مخزن EPEL را لیست نمایید خواهید توانست از دستور yum  زیر بهره گیری نمایید .

“–enablerepo=epel list”

[root@devops ~]# yum –enablerepo=”epel” list | less Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirrors.btte.net * epel: ftp.sjtu.edu.cn * extras: mirrors.btte.net * بروزرسانی s: mirrors.btte.net Installed Packages ConsoleKit.x86_64 0.4.1-3.el6 anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3 ConsoleKit-libs.x86_64 0.4.1-3.el6 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3 ConsoleKit-x11.x86_64 0.4.1-3.el6 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3 GConf2.x86_64 2.28.0-6.el6 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3 MAKEDEV.x86_64 3.24-6.el6 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3 ORBit2.x86_64 2.14.17-3.1.el6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[root@devops ~]# yum –enablerepo=”epel” list | less

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: mirrors.btte.net

* epel: ftp.sjtu.edu.cn

* extras: mirrors.btte.net

* بروزرسانی s: mirrors.btte.net

Installed Packages

ConsoleKit.x86_64       0.4.1-3.el6  anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3

ConsoleKit-libs.x86_64  0.4.1-3.el6  @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3

ConsoleKit-x11.x86_64   0.4.1-3.el6  @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3

GConf2.x86_64           2.28.0-6.el6 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3

MAKEDEV.x86_64          3.24-6.el6   @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3

ORBit2.x86_64           2.14.17-3.1.el6

همان گونه که در پایین نشان داده شده یک پکیج به نام باگزیلا را از مخزن EPEL نصب نمایید :

[root@devops ~]# yum –enablerepo=epel install bugzilla Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirrors.btte.net * epel: ftp.sjtu.edu.cn * extras: mirrors.btte.net * بروزرسانی s: mirrors.btte.net Setting up Install Process Resolving Dependencies –> Running transaction check —> Package bugzilla.noarch 0:3.4.14-1.el6 will be installed …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[root@devops ~]# yum –enablerepo=epel install bugzilla

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: mirrors.btte.net

* epel: ftp.sjtu.edu.cn

* extras: mirrors.btte.net

* بروزرسانی s: mirrors.btte.net

Setting up Install Process

Resolving Dependencies

–> Running transaction check

—> Package bugzilla.noarch 0:3.4.14-1.el6 will be installed

خب دوستان به انتهای مقاله آموزش نحوه نصب مخزن EPEL در لینوکس رسیدیم. از توجه و همراهی شما با این آموزش سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد سرور مجازی و هاستینگ کلیک کنید.