باتوجه به حجم بالای تیکت ها، پشتیبانی فقط از طریق تیکت انجام میشود

ضمن عذرخواهی فراوان تماس تلفنی برقرار نمیباشد