آموزش تنظیمات Network Interface برای لینوکس

در این پست قصد داریم با آموزش تنظیمات Network Interface برای لینوکس در خدمت شما کاربران عزیز باشیم. این آموزش شامل دو روش چگونگی پیکربندی ای پی استاتیک (IPv4) و چگونگی اختصاص ای پی به Interface خاص می باشد. امیدواریم این مقاله مورد توجه شما قرار بگیرد. با توضیحات تکمیلی در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش تنظیمات Network Interface برای لینوکس

آموزش تنظیمات Network Interface برای لینوکس

 

توجه :

 1. لطفا پیش از اینکه در هر یک از فایل های زیر تغییر ی ایجاد نمایید از هر یک از ان ها یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید تا دراینده مشکلی برای سرور پیش نیاید .
 2. تمامی Interface ها و IP های گفته شده در این متن مثال هستند و باید با اطلاعات سرور شما تعویض گردند.
 3. اکثر فایل ها و دایرکتوری های نام برده شده در متن در صورتی که سرور ریبوت گردد ، مجددا از نو باید ویرایش و تنظیم گردند .

چگونگی پیکربندی ای پی استاتیک (IPv4)

برای پیکربندی ای پی ، ابتدا شما نیاز به بروزرسانی و ویرایش تنظیمات فایل شبکه برای اختصاص IP به سرور دارید.برای این کار شما باید دسترسی روت یا superuser به سرور داشته باشید

تنظیمات برای RHEL/CentOS/Fedora

تنظیمات فایل شبکه را برای (eth1 ،eth0 یا eth2) با استفاده از ادیتور محبوب خود انجام دهید.برای مثال ما به رابط eth0 با استفاده از ادیتور VI ای پی میدهیم :

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

خروجی ساده :

DEVICE="eth0" BOOTPROTO=static ONBOOT=yes TYPE="Ethernet" IPADDR=192.168.50.2 NAME="System eth0" HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C GATEWAY=192.168.50.1

برای Ubuntu/Debian/Linux Mint

با استفاده از کامند etc/network/interfaces/ ای پی استاتیک را اضافه میکنیم .تغییرات مانند زیر نمایش داده میشوند :

auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.50.2 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.50.1

پس از انجام مراحل بالا سرویس نتورک را ریست نمایید :

/etc/init.d/networking restart

sudo /etc/init.d/networking restart

چگونگی اختصاص ای پی به Interface خاص 

برای مثال برای اختصاص ای پی به eth1 :

ip addr add 192.168.50.5 dev eth1
sudo ip addr add 192.168.50.5 dev eth1

چگونگی چک کردن IP 

برای دریافت اطلاعاتی در رابطه با IP ،ادرس MAC، رابط های شبکه و … از کامند های زیر استفاده نمایید :

ip addr show
sudo ip addr show

خروجی ساده :

1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00   inet 127.0.0.1/8 scope host lo   inet6 ::1/128 scope host    valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000   link/ether 00:0c:29:28:fd:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff   inet 192.168.50.2/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0   inet6 fe80::20c:29ff:fe28:fd4c/64 scope link    valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000   link/ether 00:0c:29:28:fd:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff   inet 192.168.50.5/24 scope global eth1   inet6 fe80::20c:29ff:fe28:fd56/64 scope link    valid_lft forever preferred_lft forever

چگونگی پاک کردن ای پی ادرس 

برای مثال میخواهیم رنج ای پی 192.168.50.5/24 را از eth1 پاک کنیم :

ip addr del 192.168.50.5/24 dev eth1
sudo ip addr del 192.168.50.5/24 dev eth1

چگونگی فعال سازی رابط شبکه (Network Interface)

واژه UP برای فعال سازی Interface به کار میرود برای مثال برای فعال سازی eth1 :

ip link set eth1 up
sudo ip link set eth1 up

چگونگی غیر فعال کردن رابط شبکه (Network Interface)

واژه down برای غیر فعال کردن Interface استفاده میشود برای مثال eth1 که در مرحله پیشین فعال گردیده بود با استفاده از کامند زیر Disable خواهد شد :

ip link set eth1 down
sudo ip link set eth1 down

چگونگی چک کردن Route Table

برای چک کردن اطلاعات routing table سرور از کامند زیر استفاده نمایید :

ip route show
sudo ip route show

خروجی ساده :

10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0 192.168.160.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.160.130 metric 1 192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.2 169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002 default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static

 چگونگی افزودن Static Route

به این دلیل که ترافیک سرور نباید از gateway پیش فرض گذر کند ، شما باید یک Static route یا Manual route اضافه نمایید :

ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0
sudo ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0

چگونگی پاک کردن Static route

برای Remove نمودن Static route اختصاص داده شده به راحتی کامند زیر را وارد نمایید :

ip route del 10.10.20.0/24
sudo ip route del 10.10.20.0/24

چگونگی افزودن Gateway

با استفاده از کامند زیر میتوانید Default gateway ای به جز gateway سرور اضافه نمایید :

ip route add default via 192.168.50.100
sudo ip route add default via 192.168.50.100

خب دوستان به انتهای مقاله آموزش تنظیمات Network Interface برای لینوکس رسیدیم . از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات در زمینه سرور مجازی و هاستینگ می توانید سایر مقالات این سایت را بررسی کنید.