پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands (قسمت دوم)

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

در پست قبلی به آموزش 10 کامند پرکاربرد لینوکس اشاره کردیم. در این پست نیز می خواهیم به معرفی 10 کامند دیگر از پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands برای شما کاربران عزیز بپردازیم. امیدواریم مقاله پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

 

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands عبارتند از:

11- دستور CD

برای انتقال در میـان دایرکتوری ها خواهید توانست از دستور cd بهره گیری نمایید. برای مثال برای رفتن به دایرکتوری home/ از دستور پایین بهره گیری میکنیم:

# cd /home

1# cd /home

12-دستور PWD

دایرکتوری جاری که شما در ان قرار دارید را نمایش میدهد.

# pwd /var/log

1

2

# pwd

/var/log

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands

13- دستور VI

با بهره گیری از این دستور خواهید توانست فایل های متنی را تهیه و ویرایش نمایید. برای ویرایش فایل متنی خواهید توانست از دستور پایین بهره گیری نمایید:

# vi mysqldump.sh

1# vi mysqldump.sh

14- دستور Service

از این دستور برای مدیریت سرویس های نصب شده روی لینوکس بهره گیری می شود . سرویس هایی مثل mysql, http,iptables و … میتواند با بهره گیری از این دستور مدیریـت شود. به عنوان مثال برای restart کردن سرویس iptables خواهید توانست از دستور پایین بهره گیری نمایید:

# service iptbales restart

1# service iptbales restart

15- دستور Free

این دستور میزان استفاده رم و را نمایش میدهد. برای نمایش اطلاعات به صورتی که خروجی قابل فهم تر باشد از پارامتر m- بهره گیری نمایید:

# free -m total used free shared buff/cache available Mem: 1839 114 1199 96 526 1454 Swap: 2047 0 2047

1

2

3

4

# free -m

total        used        free      shared  buff/cache   available

Mem:           1839         114        1199          96         526        1454

Swap:          2047           0        2047

16- دستور Top

top یکـی از دستورات پرکاربرد و سودمنـد برای مدیر سرور میباشد. با بهره گیری از این دستور خواهید توانست میزان استفاده رم و CPU را در لحظه برسی نمایید. این ابزار میزان Load Average زا هـم نمایش میدهد.

top – 21:10:41 up 34 days, 15:22, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05 Tasks: 88 total, 1 running, 87 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 1884128 total, 1230880 free, 113612 used, 539636 buff/cache KiB Swap: 2097148 total, 2097148 free, 0 used. 1493460 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 19145 root 20 0 157576 2116 1520 R 1.4 0.1 0:00.02 top 1 root 20 0 128092 6700 3948 S 0.0 0.4 0:23.48 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.39 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.38 ksoftirqd/0 7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh 9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:44.04 rcu_sched 10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.65 watchdog/0 12 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

top – 21:10:41 up 34 days, 15:22,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05

Tasks:  88 total,   1 running,  87 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

KiB Mem :  1884128 total,  1230880 free,   113612 used,   539636 buff/cache

KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  1493460 avail Mem

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND

19145 root      20   0  157576   2116   1520 R  1.4  0.1   0:00.02 top

1 root      20   0  128092   6700   3948 S  0.0  0.4   0:23.48 systemd

2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.39 kthreadd

3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:05.38 ksoftirqd/0

7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0

8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh

9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:44.04 rcu_sched

10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:14.65 watchdog/0

12 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

13 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs

14 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns

17- دستور Tar

از این دستور برای فشرده سازی فایل ها و پوشه ها بهره گیری می شود . برای فشرده سازی یک پوشه از دستور پایین بهره گیری نمایید:

# tar -cvf archive-name.tar /home

1# tar -cvf archive-name.tar /home

برای بیرون سازی از حالت فشرده هـم خواهید توانست از دستور پایین بهره گیری نمایید:

# tar -xvf archive-name.tar

1# tar -xvf archive-name.tar

18- دستور Find

برای جستجوی فایل و فولدر و حتی متن خواهید توانست از این دستور بهره گیری نمایید. برای مثال میخواهیم فایل Dmesg را در پوشه var/ پیدا کردن نمایید:

# find /var -name “dmesg”

1# find /var -name “dmesg”

19- دستور PS

با بهره گیری از این دستور خواهید توانست همه پردازش های در حال اجرا را مشاهده نمایید. برای نمایش تمام پردازش ها خواهید توانست از پارامتر ترکیبی aux- بهره گیری نمایید:

# ps -aux

1# ps -aux

20- دستور Kill

با بهره گیری از دستور kill خواهید توانست برنامه و یا سرویس های در حال اجرا را متوقف سازید. برای این منظور ابتدا PID سرویس مورد نظـر را با بهره گیری از فرمان Ps پیدا نمـوده و مثل مثال پایین سرویس مورد نظـر را متوقف سازید:

# kill- 9 7508

1# kill- 9 7508

 

21- دستور rm

با بهره گیری از دستور rm خواهید توانست فایل یا پوشه مورد نظـر را پاک نمایید.

# rm -i test.txt

1# rm -i test.txt

 

22-دستور mkdir

با بهره گیری از این دستور خواهید توانست یک پوشه تهیه نمایید.

# mkdir wikiconfig

1# mkdir wikiconfig

23- دستور df

با بهره گیری از این دستور خواهید توانست فضای هارد سرور را برسی نمایید. با بهره گیری از پارامتر h- فهم سرانجام دستور راحت تر خواهد بود.

# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/cl-root 37G 1.2G 36G 4% / devtmpfs 910M 0 910M 0% /dev tmpfs 920M 0 920M 0% /dev/shm tmpfs 920M 97M 824M 11% /run tmpfs 920M 0 920M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 1014M 139M 876M 14% /boot tmpfs 184M 0 184M 0% /run/user/0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# df -h

Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/cl-root   37G  1.2G   36G   4% /

devtmpfs             910M     0  910M   0% /dev

tmpfs                920M     0  920M   0% /dev/shm

tmpfs                920M   97M  824M  11% /run

tmpfs                920M     0  920M   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda1           1014M  139M  876M  14% /boot

tmpfs                184M     0  184M   0% /run/user/0

خب دوستان به پایان مقاله پرکاربردترین کامند های لینوکس Linux Commands (قسمت دوم) رسیدسم دستورات گفته شده در این مقاله خیلی پرکاربرد بوده و توصیه می شود این دستورات بخوبی مطالعه شود. از توجه شما سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد سرور مجازی و سرور اختصاصی می توانید سایر مقالات این سایت را مطالعه نمایید.