پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands)

در این پست قصد داریم به معرفی پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands) برای شما کاربران عزیز بپردازیم. امیدواریم مقاله پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands) مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands)

پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands)

دانش مدیریت و کانفیگ سرور برای یک ادمین حیاتی می باشد. چنان چه دانش فنی ضـروری را داشته باشید خواهید توانست در وقـت بحرانی برتریـن تصمیم گیری را داشته باشید. در این مقاله دستورات لینوکسی که بصورت همیشگی مورد بهره گیری قرار میگیرد معرفی می شود ، هرچند دستورات بطور تکمیل آموزش داده نمی شود ولی اشنایی و به دلیـل سپردن این دستورات میتواند برای کاربران و مدیران سرور های لینوکسی سودمنـد باشد.

پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands)

پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands)

اگر میخواهید سرور لینوکسی را مدیریت نمایید دست بکار شده و با بهره گیری از یک SSH Client مثل putty به لینوکس خود متصل شوید و دستورات اموزش داده را تمرین نمایید . برای دانستن اطلاعات زیـادتر دربـاره پرکاربردترین کامند های لینوکس این مقاله خواهید توانست راهنمای ان را مطالعه نمایید. برای مشاهده راهنما دستور man را در مکان command-line وارد نمـوده و دستور مورد نظـر را به عنوان پارامتر در جلوی ان بنویسید.

پرکاربردترین کامند های لینوکس

پرکاربردترین کامند های لینوکس

پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands) عبارتند از :

به عنوان مثال برای مشاهده راهنمای دستور rm می بایست دستور را بصورت پایین وارد نمایید:

man rm

1man rm

1- دستور Uptime

این دستور مدت وقـت UP بودن سرور را به همراه تعداد کاربران متصل و متـوسـط لود سرور را نمایش میدهد. این دستور میتواند برای برسی ایستادگی سرویس مورد بهره گیری قرار گیرد.

# uptime 19:46:00 up 34 days, 13:57, 1 user, load average: 0.13, 0.04, 0.05

1

2

# uptime

19:46:00 up 34 days, 13:57,  1 user,  load average: 0.13, 0.04, 0.05

 

2- دستور W

این دستور کاربرانی که حالا در لینوکس لاگین نمـوده اند را به همراه اطلاعاتی مانند: Login name, tty name, remote host, login time, idle time, JCPU و PCPU را نمایش میدهد. به همراه همه اطلاعات گفته شده این دستور Uptime سرور را هـم نمایش میدهد.

# w 19:50:40 up 34 days, 14:02, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT root pts/0 31.171.223.137 19:45 0.00s 0.01s 0.01s w

1

2

3

4

# w

19:50:40 up 34 days, 14:02,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.05

USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT

root     pts/0    31.171.223.137   19:45    0.00s  0.01s  0.01s w

 

3-دستور Users

این دستور نام یوزر های لاگین شده در لینوکس را نمایش میدهد. این دستور بدون پارامتر میباشد.

# users root

1

2

# users

root

 

4- دستور Whoami

این دستور نام یوزری جاری که با ان لاگین نمـوده اید را نمایش میدهد. چنان چه با root لاگین نمـوده باشید این دستور root را نمایش میدهد.

# whoami root

1

2

# whoami

root

 

5- دستور Ls

این دستور فایل ها و دایرکتوری های موجود در راه جاری و یا دایرکتوری مورد نظـر را نماییش میدهد. چنان چه ls را بدون پارامتر وارد نمایید فایل ها و دایرکتوری ها بصورت آسان نمایش داده می شود ، با بهره گیری از پارامتر l- اطلاعات اضافه نمایل داده شده و نام فایل و دایرکتوری ها لیست می شود .

]# ls -l total 8 drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 11:38 adm drwxr-xr-x. 5 root root 44 Jan 11 05:37 cache drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 7 05:44 crash drwxr-xr-x. 3 root root 34 Jan 11 05:37 db drwxr-xr-x. 3 root root 18 Jan 11 05:37 empty drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 11:38 games drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 11:38 gopher drwxr-xr-x. 3 root root 18 Jan 11 05:36 kerberos drwxr-xr-x. 24 root root 4096 Jan 11 05:48 lib drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 11:38 local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

]# ls -l

total 8

drwxr-xr-x.  2 root root    6 Nov  5 11:38 adm

drwxr-xr-x.  5 root root   44 Jan 11 05:37 cache

drwxr-xr-x.  2 root root    6 Nov  7 05:44 crash

drwxr-xr-x.  3 root root   34 Jan 11 05:37 db

drwxr-xr-x.  3 root root   18 Jan 11 05:37 empty

drwxr-xr-x.  2 root root    6 Nov  5 11:38 games

drwxr-xr-x.  2 root root    6 Nov  5 11:38 gopher

drwxr-xr-x.  3 root root   18 Jan 11 05:36 kerberos

drwxr-xr-x. 24 root root 4096 Jan 11 05:48 lib

drwxr-xr-x.  2 root root    6 Nov  5 11:38 local

6- دستور Crontab

با بهره گیری از پارامتر i- کار های زمانبندی شده مرتبط به یوزر جاری لیست شده و نمایش داده می شود .

# crontab -l 00 10 * * * /bin/ls >/ls.txt

1

2

# crontab -l

00 10 * * * /bin/ls >/ls.txt

 

7- دستور Less

با بهره گیری از این دستور خواهید توانست فایل های متنی و خروجی دستورات را بصورت آسان مشاهده نمایید . با بهره گیری از کلید های جهت خواهید توانست صفحه را به سمت بالا و یا زیـر حرکت دهید. برای بستن صفحه کلید q را بزنید.

# less install.log Installing setup-2.8.14-10.el6.noarch warning: setup-2.8.14-10.el6.noarch: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID c105b9de: NOKEY Installing filesystem-2.4.30-2.1.el6.i686 Installing ca-certificates-2010.63-3.el6.noarch Installing xml-common-0.6.3-32.el6.noarch Installing tzdata-2010l-1.el6.noarch Installing iso-codes-3.16-2.el6.noarch

1

2

3

4

5

6

7

8

# less install.log

Installing setup-2.8.14-10.el6.noarch

warning: setup-2.8.14-10.el6.noarch: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID c105b9de: NOKEY

Installing filesystem-2.4.30-2.1.el6.i686

Installing ca-certificates-2010.63-3.el6.noarch

Installing xml-common-0.6.3-32.el6.noarch

Installing tzdata-2010l-1.el6.noarch

Installing iso-codes-3.16-2.el6.noarch

 

8- دستور CP

برای رونوشـت کردن فایل و فولدر خواهید توانست از این دستور بهره گیری نمایید. دستور پایین فایل dmesg را از پوشه var/log/ به دایرکتوری home/ رونوشـت می کند :

cp /var/log/dmesg /home/

1cp /var/log/dmesg /home/

 

9- دستور MV

برای انتقال و یا تغییر نام خواهید توانست از دستور mv بهره گیری نمایید. بطور مثال برای انتقال فایل dmesg از var/log به دایرکتوری home/ خواهید توانست از دستور پایین بهره گیری نمایید:

mv /var/log/dmesg /home/

1mv /var/log/dmesg /home/

برای تغییر نام یک فایل یا دایرکتوری خواهید توانست از ساختـار پایین بهره گیری نمایید(توجه نمایید فایل در دایرکتوری جاری قرار دارد در غیر این صورت می بایست ادرس فایل بصورت تکمیل وارد شود):

# mv dmesg dmesg-2

1# mv dmesg dmesg-2

 

10- دستور Cat

از این دستور میتوان برای نمایش فایل متنی بهره گیری کرد.

# cat /var/log/dmesg

1# cat /var/log/dmesg

خب دوستان تا اینجا به معرفی 10 دستور از پرکاربردترین کامند های لینوکس (Linux Commands) پرداختیم. در پست های بعدی 10 کامند دیگر از پرکاربردترین کامند های لینوکس را برای شما ارائه خواهیم داد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم.