پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک(قسمت دوم)

در پست قبل به بررسی شش سوال از پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک پرداختیم و پاسخ هایی که این سوالات داریم . در این پست نیز قسمت دوم پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک و پاسخ به آنها را خدمت شما کابران عزیز ارئه خواهیم داد. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک

پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک

ادامه پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک عبارتند از:

7- مقررات جاری دربـاره ثبت دامنه‌های مرتبه سوم چیست؟

.co.ir
این پسوند برای شرکت‌های خصوصی و تجاری مورد بهره گیری قرارمی‌گیرد. دامنه مورد نظـر می بایست با نام ثبتی کمپانـی در روزنامه رسمی تطابق داشته باشد، یا مخفف دقیق نام کامل باشد.از آنجا که استاندارد ویژه ای برای ترجمه وجود ندارد، اغلب ترجمه نام کمپانـی و مخفف نام ترجمه شده به عنوان نام دامنه پذیرفتنی نیست.اسناد مورد نیاز برای اثبات نهایی : رونوشـت آخرین روزنامه رسمی کمپانـی که در آن نام کمپانـی ، نام کسانی که حق امضا دارند و مدت اعتبار معیـن باشد. در شرایطی که نام مورد نظـر مرتبط به یک کمپانـی خارجی و متقاضی در درون کشور باشد، ارسال مدرک نمایندگی انحصاری یا جواز کمپانـی خارجی الزامی می باشد.

توجه: برای بدست آوردن نام دامنه مورد قبول، می بایست ابتدا نام کمپانـی را کامل با حروف لاتین نوشته و سپس حرف اول هر کلمه را به عنوان اجزا تشکیل دهنده مخفف نام کمپانـی در کنار هم قراردهید.مثال: مخفف درست کمپانـی «داده‌های نوین امن»dna.co.ir) Daadehaye Novin amn)می‌باشد و برای این کمپانـی دامنه dena.co.ir (دنا)مورد اثبات نمی‌باشد.

.ac.ir
ثبت این پسوند برای دانشگاه‌ها و مراکز و دستگاهها آموزشی یا تحقیق ی که از شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شورای گسترش وزارت بهداشت و بهبود و آموزش پزشکی، یا شورای سرپرستی حوزه‌های علمیه جواز قطعی دارند میسر می باشد. نام تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام رسمی در جواز قطعی ارسالی یا مخفف دقیق آن باشد. پایین مجموعه‌های دستگاهها حاوی دامنه .ac.ir نمی‌توانند مستقلا دامنه .ac.ir دریـافت نمایـند .

مخفف‌های پایین برای مجموعه‌های آموزش عالی پایین به کار می‌رود:
پسوند یا پیشوند “uast” مخفف University of Applied Sciences and Technology برای شاخه‌های دانشگاه علمی- کاربردی .
پسوند یا پیشوند “iau” مخفف Islamic Azad University برای شاخه‌های دانشگاه‌ آزاد اسلامی.
پسوند یا پیشوند “pnu” مخفف Payam Nur University برای شاخه‌های دانشگاه‌ پیغام نور.
پسوندیا پیشوند “jd” برای شاخه‌های جهاددانشگاهی.
پسوند یا پیشوند “tc” مخفف “Technical College” برای شاخه‌های آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
ثبت پسوند .ac.ir برای آموزشگاه‌ها و یا دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با دقت به ماده ۲۳ قانون برنامهٔ پنج ساله پنجم گسترش جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مبنی بر انتزاع این دانشکده و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و انتقال آنان به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی، مصوب ۱۳۹۰/۳/۱۰ امکانپذیر می‌باشد.
اسناد مورد نیاز: رونوشـت جواز قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، برای هر دانشکده و یا آموزشکده و تقاضـای رسمی و کتبی بر روی سربرگ آموزشکده و یا دانشکده با مهر و امضای مدیر آن مرکز ، و یا رونوشـت تائیدیهٔ سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر انتقال آموزشکده و یا دانشکده مذکور به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و قید قطعی بودن جواز این مراکز، به همراه تقاضـای رسمی و کتبی بر روی سربرگ با مهر و امضای مدیر آموزشکده و یا دانشکدهٔ محترم.

id.ir.
این پسوند خاص افـراد حقیقی می باشد. نام دامنه تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام یا نام خانوادگی کامل و یا ضمناً بر طبق هردو باشد.
مدرک مورد نیاز: رونوشـت شناسنامه یا کارت ملی.

org.ir.
این پسوند برای دستگاهها و سازمان‌های غیر انتفاعی، NGOها، انجمن‌ها یا دستگاهها میـان المللی و امثال آن‌همی باشد. نام تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد.
اسناد مورد نیاز: رونوشـت روزنامه رسمی موسسه یا جواز انجمن و یا تقاضـای کتبی در سربرگ با مهر و امضاء مسئول سازمان .

gov.ir.
این پسوند برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عمده می باشد. نام تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام رسمی سازمان یا مخفف دقیق آن باشد.
اسناد مورد نیاز: ارسال تقاضـای رسمی و کتبی بروی سربرگ سازمان با مهر و امضاء مقام مسئول سازمان .

sch.ir.
این پسوند برای مدارس و دستگاهها آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش می باشد. نام تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام ثبتی مدرسه یا موسسه و یا مخفف دقیق آن باشد.
اسناد مورد نیاز : رونوشـت جواز مدرسه یا موسسه و تقاضـای کتبی در سربرگ با مهر و امضاء مدیر.

net.ir.
برای دستگاهها ی که جواز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مثل جواز ISP دارند. نام دامنه تقاضـای ی می بایست ضمناً بر طبق نام رسمی ذکر شده در جواز باشد.
مدرک مورد نیاز: رونوشـت جواز

8- درصورت فراموش کردن جـواب محرمانه چطور عمل کنیم؟

درصورتیکه جـواب محرمانه خود را فراموش کرده ‌اید، می‌توانید جـواب محرمانه تازه را طی یک نامه رسمی به واحد ثبت دامنه از طریق نمابر به شماره‌ی ۲۲۲۹۵۷۰۰ ۲۱ ۹۸+ و یا رجوع به سامانه اخذ اسناد ایرنیک به نشانی http://www.nic.ir/Upload_Document و با گزینش مورد «انجام تغییرات /تنظیمات شناسه » از قسمـت شناسه‌ها اقدام به ارسال اسناد نمایید.جـواب محرمانه شما می بایست حداقل ۶کاراکتر مجاز حاوی اعداد و حروف لاتین باشد. لطفا دقت داشته‌باشید تقاضـای می بایست قطعا بوسیله ی مالـک شناسه کاربری نوشته و امضاء شده باشد وارسال رونوشـت مدرک شناسایی ( برای افـراد حقیقی رونوشـت کارت ملی و برای افـراد حقوقی نوشتن تقاضـای در سربرگ و ارسال رونوشـت روزنامه رسمی) الزامی می باشد.

توجه: درصورت نداشتن تطابق اسناد ارسالی با مشخصات شناسه در سایت مرکز ثبت دامنه، به تقاضـای شما ترتیب اثر داده‌ نخواهد شد.

9- چطور شناسه‌هایی که بوسیـله نمایندگان برای ما تهیه شده‌است، برای داخل به سایت فعال کنیم؟

شناسه‌هایی که بوسیـله نمایندگان مرکز ثبت دامنه در سایت تهیه می‌شوند در حالت عادی توانایی داخل به سامانه را ندارند و ضمناً فاقد رمز عبور، سوال و جـواب محرمانه می باشند . برای فعال کردن این شناسه‌ها می‌توانید طی یک تقاضـای رسمی سئوال و جـواب محرمانه و رمز گذر مورد نظـر خود رااز طریق نمابر به شماره‌ی ۲۲۲۹۵۷۰۰ ۲۱ ۹۸+ و یا رجوع به سامانه اخذ اسناد ایرنیک به نشانی http://www.nic.ir/Upload_Document و با گزینش مورد «انجام تغییرات /تنظیمات شناسه» از قسمـت شناسه‌ها اقدام به ارسال اسناد نمایید.جـواب محرمانه و رمز گذر تقاضـای ی شما می بایست حداقل حاوی ۶ کاراکتر مجاز اعداد و حروف لاتین باشد.اینگونه شناسه‌ها اغلب نیاز به اصلاح پست الکترونیک دارند برای اطلاعات زیـادتر از روش تغییر پست الکترونیک به بخـش “چطور پست الکترونیک را تغییر دهیم؟” رجوع نمایید.لطفا مد نظر داشته باشید که این تقاضـای می بایست بوسیله ی مالـک شناسه بصورت رسمی و امضا شده و به همراه رونوشـت مدرک شناسایی ( برای افـراد حقیقی رونوشـت کارت ملی و برای افـراد حقوقی نوشتن تقاضـای در سربرگ و ارسال رونوشـت روزنامه رسمی) باشد.

توجه: درصورت نداشتن تطابق اسناد ارسالی با مشخصات شناسه در سایت مرکز ثبت دامنه، به تقاضـای شما ترتیب اثر داده‌نخواهد‌شد.

10- چطور پست الکترونیک شناسه خود را تغییر دهیم؟

با رجوع به صفحه مشخصه‌های شناسه،در پنل خود، روی مورد تغییر پست الکترونیک کلیک کرده و رمز گذر و پست الکترونیک تازه خود را وارد نمایید.از آنجا که در زمان داخل به سایت خواهید توانست هم از شناسه کاربری و هم از ایمیل آدرس خود (به عنوانuser name) بهره گیری نمایید ، ایمیل (آدرس پست الکترونیک) تکراری قبول کرده نیست.بعد از ارسال تقاضـای برای تایید، از شما جـواب سئوال محرمانه‌ای که قبلا تهیه کردید پرسیده می شود .درصورتیکه جـواب محرمانه خود را فراموش کردید به راهنمای مرتبط به فراموشی جـواب محرمانه در این قسمـت رجوع نمائید.

11- چطور یک دامنه ثبت کنیم؟

به سایت www.nic.ir رجوع نمایید . درصورتی که هنوز شناسهٔ کاربری ندارید در بخـش «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» ساختـار مربوطه را ضمناً بر طبق پسوند دامنه موردنظـر خود تکمیل نمایید، پـس از تکمیل و ارسال فرم، شناسه کاربری شما در صفحه نشان داده شده و رمز داخل موقت برای شما به نشانی الکترونیکـی که در ساختـار وارد کردید ارسال خواهدشد. (جزئیات روش ساخت شناسه در این صفحه توضیح داده شده می باشد. )
با شناسه و رمز داخل خود به سایت وارد شوید (login)در صفحهٔ «دامنه‌ها» روی گزینهٔٔ «ثبت‌دامنه» کلیک نمایید . پـس از وارد کردن نام دامنه و پسوند، روی دکمهٔ «بازبینی موجود بودن دامنه» کلیک نمایید . سپس مدت وقـت ثبت یعنی طول مدت ثبت دامنه را گزینش نمایید . این دوره می‌تواند ۱۲ یا ۶۰ ماه باشد. در گزینش مدت وقـت ثبت دقت نمایید ، چون بعد از ثبت، تغییر آن امکانپذیر نیست.
سپس می بایست رابط‌های دامنه را گزینش نمایید . یعنی صاحب‌امتیاز دامنه، رابط اداری، رابط فنی، و رابط مالی دامنه را گزینش نمایید . مد نظر داشته باشید ضمنا اگـر شناسه‌ای غیراز شناسهٔ خود را به عنوان هریک از رابط‌های دامنه (مالـک امتیاز، رابط اداری، رابط فنی، رابط مالی) گزینش می‌‌نمایید ، مالـک آن شناسه می بایست قبلا در بخـش «مدیریت شناسه های آشنا» به شما اجازهٔ بهره گیری از شناسهٔ خود را داده باشد. برای اطلاعات زیـادتر در این رابطه به بخـش مدیریت رابطه‌های مجاز در این صفحه رجوع نمایید. وهله بعدی نمایش تقاضـای جهت مرور و اثبات می‌باشد .در صورت تمایل به تغییر این اطلاعات روی دکمهٔ «بازگشت» کلیک نمایید . شما می بایست پیش از اقدام به ثبت، توافق‌نامه ثبت دامنه را مطالعه و قبول نمایید. توافق‌نامه را خوانده و گزینهٔ «بله، قبول دارم» را علامت بزنید.
اگر اطلاعاتی که در صفحات قبلی وارد کرده ‌اید نیاز به اصلاح ندارند و توافق‌نامه را نیز قبول کرده ‌اید، روی دکمهٔ «اقدام به ثبت!» کلیک نمایید .
بعد از آن به صفحه «پرداخت سبد خرید» راهنـمای می‌شوید. دقت نمایید که تا پیش از پرداخت هزینه ثبت، آن دامنه برای شما رزرو نشده و فـرد دیگری می‌تواند در هر وقـت برای ثبت آن اقدام نماید. فرصت شما برای پرداخت یک دامنه موجود در سبد خرید 30 روز کاری می‌باشد.
بعد از پرداخت، آن دامنه برای شما رزرو شده و برای درخواست کنندگان دیگر غیر قابل رزرو می‌گردد. سپس تقاضـای شما برای بازبینی و اثبات نهایی به واحد ثبت دامنه فرستاده می شود و از طریق پست الکترونیک (email) از سرانجام تائید یا رد تقاضـای خود مطلع خواهید شد.
لازم به توضیح است که موقعی نیاز به ارسال اسناد جهت اثبات ثبت دامنه، از طریق نشانی الکترونیک (email) با شما مکاتبه می شود و شما تا تاریخ انقضای ذکر شده در سفارش خود (expire date) که اغلب ۱۰ روز کاری پـس از رزرو دامنه است برای تکمیل اسناد و ارسال آن جهت اثبات نهایی فرصت خواهید داشت (در همـه این مرحلـه ها به تاریخ انقضا دقت بفرمایید، این تاریخ با کلیک کردن روی نام دامنه در صفحه دامنه‌های من قابل مشاهده است). در صورتی‌که تا پیش از فرا رسیدن تاریخ انقضا، فرایند ثبت به شیوه کامل انجام نگیرد، دامنهٔ شما معلق شده و برای ثبت دوباره آزاد می شود . در این صورت، همزمان با آزاد شدن دامنه، مبلغ پرداخت شده به عنوان اعتبار به شناسهٔ پرداخت نمایـند ه عودت داده می شود تا در پرداخت‌های بعدی از آن بهره گیری نماید .
برای اطلاع از روش پرداخت به راهنمای « چطور تقاضـای /تقاضـای ‌های خود را پرداخت کنم؟» در این قسمـت رجوع نمایید.آخرین وضعیت دامنه‌ها از طریق پنل کاربری شما در وب سایت www.nic.ir قابل دسترسی می باشد. تغییرات در وضعیت دامنه‌ها به شیوه ایمیل به شما اطلاع داده‌می‌شود. موقعی عدم اخذ ایمیل، در بخـش « مرکز پیام» پیام‌های ارسالی از طرف مرکز ثبت دامنه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

مرکز ثبت دامنه کوشش می‌کند تا از طریق ایمیل شما را از تغییر وضعیت دامنه‌های خود مطلع سازد، به علـت مـوارد پیش‌بینی نشده، ایرنیک ملزم به ارسال این تغییرات نمی بـاشد و دارندگان دامنه با رجوع به پنل کاربری خود در وب‌گاه www.nic.ir مسؤل حفظ و مواظبت کردن دامنه‌های خود می‌باشند.

مدیریت رابطه‌های مجاز:

امکانات گزینش این فهرست برای هریک از رابط‌ها حاوی :

همه: تمام کسانی که در وب‌گاه ایرنیک حاوی شناسه می باشند می‌توانند شما را به عنوان مالـک امتیاز دامنه یاهریک ازرابط‌های دامنه خود قراردهند.

خودم: تنها خود شما مجاز می باشید که شناسه خود را به عنوان مالـک امتیاز دامنه یا هر یک از رابط‌های دامنه خود قراردهید.
شناسه‌های آشنا: تنها شناسه‌هایی که آنان را در صفحه مدیریت شناسه‌های آشنا به عنوان شناسهٔ آشنا تعریف می‌نمایید اجازه خواهند داشت که شما را بعنوان مالـک امتیاز دامنه یا هر یک از رابط‌های دامنه خود قراردهند.

نمایندگان فروش: تنها نمایندگان فروش اجازه خواهند داشت که شما را بعنوان مالـک امتیاز دامنه یا هر یک از رابط‌های دامنه خود قراردهند.

مدیریت شناسه های آشنا:

در این بخـش شما می‌توانید فهرست شناسه‌های آشنای خود را معرفی نمایید و از این فهرست در مدیریت رابطه‌های مجاز بهره گیری نمایید .
تذکر: درصورتیکه نیت دارید فـرد دیگری را به عنوان هریک از رابط‌های دامنه خود معرفی نمایید ،باید قبلا صاحـب این شناسه، دسترسی ضـروری برای شناسه شما را در بخـش مدیریت رابطه‌های مجاز خود تعریف کرده ‌باشد.

مراجع حل اختلاف و چگونگی طرح دعوی:

که انتقال قهری دامنه‌های ثبت شده تحت .ir هم اکنون به دو صورت شانس دارد :

1-طرح ادعای در مرکز حل اختلاف سازمان جهانی تملک معنوی (WIPO) بر حسب سیاستنامه و مقررات حل اختلاف درج شده در سایت www.nic.ir:

https://www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir

https://www.nic.ir/Dispute_Resolution_Providers_ir

https://www.nic.ir/Rules_for_Dispute_Resolution_ir

2- رجوع به محاکم کشوری که در بسیاری اوقات مقوله به شوراهای حل اختلاف مثل مجتمع ۳۴ حوزه ۶۲۵۱ خاص دعاوی اینترنت، ارجاع می‌شود.مرکز ثبت دامنه احکام قطعی صادر شده از طرف هر دو نوع مرجع را اجرا خواهد کرد.

خب دوستان به انتهای مقاله پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک(قسمت دوم) رسیدیم . از توجه شما سپاسگزاریم . در صورتی که به اطلاعاتی درمورد سرور اختصاصی ایران و هاستینگ نیاز دارید کافی است روی آن ها کلیک کنید.