آشنایی با انواع RAID (بخش اول)

در پست قبل به تشریح مفهوم RAID و کاربرد آن برای شما کاربران عزیز پرداختیم. با توجه به وعده ای که داده بودیم در این پست نیز در ادامه پست قبل به معرفی انواع RAID خواهیم پرداخت. امیدواریم مقاله آشنایی با انواع RAID (بخش اول) مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید و کاربردی باشد.

 

RAID 0

انواع RAID

انواع RAID

به عنوان مثال چنان چه دو دیسک 1 و 2 داشته باشیم و تعدادی داده به نام های A، B ، C و D این 4 داده در دو دیسک موجود پخش می شوند. داده A و C در دیسک 1 و داده B و D در دیسک 2. در این شیوه داده ها همزمان در دیسک ها نوشته می شوند. این امر سرعت مطالعه و نوشتن را به شیوه نظریه به مرتبه تعداد دیسک‌‌ ها بیشتر شدن می‌دهد. برای مثال چنان چه از 3 دیسک بهره گیری کنیم،‌ بطور نظـر ی سرعت مطالعه از و نوشتن روی دیسک تا 3 برابر بیشتر شدن می‌ یابد هرچند در عمل به عـلت ها گوناگون از جمله تاخیر مطالعه و نوشتن میـان دیسک‌‌ ها و وقـت پردازش داده،‌ این امر محقق نمی‌شود. ضمناً فضای آرایه برابر کـل فضای دیسک‌ هاست و در RAID0 حداقل 2 دیسک احتیـاج می باشد. این شیوه RAID برای موقعیت های تهدیدکننده و سرور های با ارزش توصیه نخواهد شد.

RAID 1

انواع RAID

انواع RAID

به عنوان مثال چنان چه دو دیسک 1 و 2 داشته باشیم و تعدادی داده به نام های A، B و C، این سه داده همزمان در دیسک 1 و دیسک 2 نوشته می شوند. این فناوری در واقع Mirroring فقط می باشد. در این حالت اطلاعات یکسان همزمان روی دیسک‌ ها نوشته می‌شوند. ضمنا اگـر مشکلی برای دیسک‌های آرایه پیش بیاید، تا زمانی‌که تنها یکـی از دیسک‌ ها باقی است، تهدید ی اطلاعات را تهدید نمی‌کند. در تئوری، سرعت نوشتن آن با یکـی از دیسک‌ها یکسان ولی سرعت مطالعه آن ضریبی معادل تعداد دیسک‌ها پیدا می‌کند. با دقت به عـلت ها گفته شده در RAID0، در عمل سرعت نوشتن در RAID نوع 1 کم‌ تر از یک دیسک و سرعت مطالعه آن هم به ضریب تعداد آن‌ها نمی‌ رسد. فضای آرایه برابر یکـی از دیسک‌های عضو آرایه می‌شود. برای مثال چنان چه 3 دیسک 1 ترابایتی در آرایه شرکت‌ کنند، فضای حاصل برابر 1 ترابایت خواهد بود. در این حالت از RAID هم حداقل 2 دیسک مورد احتیاج می باشد اما اغلب زیـادتر از آن هم بهره گیری نمی‌ شود.

RAID 2

این نوع RAID با تقسیم اطلاعات بر روی 2 دیسک و نوشتن اطلاعات کنترلی ارور (ECC) روی دیسک دیگر در استـایل بیت‌‌های داده ذخیره می‌کند. در زمان مطالعه ، داده با اطلاعات کنترلی تطابق داده می‌شود و چنان چه ارور یی وجود داشته باشد، تدرست می‌شود. سرعت مطالعه با دقت به Striping داده در 2 دیسک یا زیـادتر بیشتر شدن چشم‌گیری یافته و با مدیریـت ارور انـدکی از آن کم می‌ شود. سرعت نوشتن هم نسبتا در میـزان مطالعه می باشد با این فرق که محاسبه توانایی تدرست ارور انـدکی تاخیر ایجاد می‌ نماید . علاوه بر تدرست ارور این آرایه می‌ تواند با بیرون شدن یکـی از دیسک‌ ها به کار خود ادامه دهد.

RAID 3

این متُد از RAID با انـدکی تفاوت کاملا شبیه به RAID 5 می باشد. به این جهت اکثرا به جای بهره گیری از RAID 3 از RAID 5 بهره گیری می گـردد که در مقالات بعدی در مورد آن حرف خواهیم کرد.

جهت ممانعـت از زیاد شدن متون و خستگی کاربران، این مقاله به دو قسمـت تقسیم شده می باشد. ادامه فناوری های RAID را در مقالات بعدی بخوانید.

خب دوستانم مقاله آشنایی با انواع RAID (بخش اول) را در اینجا به اتمام می رسانیم. در مطلب بعدی به تشریح سایر RAID ها خواهیم پرداخت. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم.

همانطور که در جریان هستید مطالب این سایت در حیطه سرور مجازی و سرور اختصاصی ایران می باشند که می توانید اطلاعات کاملی در این زمینه ها کسب کنید.