معرفی وب سرویس ها

در این مطلب می خواهیم به معرفی وب سرویس ها برای شما کاربران عزیز بپردازیم. در ابتدای مطلب تعریفی مختصر و مفید از وب سرویس ارائه خواهیم داد و سپس عملکرد آن ها را توضیح می دهیم و در ادامه به معرفی وب سرویس ها می پردازیم . امیدواریم مقاله معرفی وب سرویس ها برای شما مفید و کاربردی باشد.

معرفی وب سرویس ها

معرفی وب سرویس ها

وب سرویسها می توانند application های شما را به Web-Application  مبدل کنند، که در این صورت کارکرده ای آنان در سطح جهانی گسترش پیدا خواهد کرد.

معرفی وب سرویس ها

معرفی وب سرویس ها

وب سرویس چیست؟

–          وب سرویسها اجزای یک نرم افزار می باشند .

–          وب سرویسها از طریق پروتکل رابطه برقرار می کنند.

–          وب سرویسها نیازی به منابع بیرونی نداشته و اصطلاحا self-contained می باشند .

–          وب سرویسها از طریق UDDI قابل پیدا کردن می باشند .

–          وب سرویسها بوسیـله application های دیگر قابل بهره گیری اند.

–          XML و HTTP  پلت ساختـار اولیه وب سرویسهمی باشد.

وب سرویس چطور کار می کند ؟

همان گونه که گفته شد پلت ساختـار اولیه وب سرویس ها XML و HTTP  می باشد.

XML زبانی هست که خواهـد توانست بین دو پلت ساختـار و زبان برنامه نویسی مختلـف برای بیان و توضیح توابع پیچیده مورد بهره گیری قرار بگیرد.

HTTP یکـی از پروتکل های رایـج در اینترنت می باشد.

عناصر پلت ساختـار وب سرویسها:

  • SOAP (Simple Object Access Protocol)
  • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
  • WSDL (Web Services Description Language)

این عناصر در ادامه توضیح داده خواهند شد.

در قبلی نزدیک وب سرویسها به دلیـل کند بودن مورد دقت قرار نمی گرفتند.

ایجاد توانایی همکاری

هنگامی که پلت ساختـار های مختلـف توانایی دسترسی به وب را از طرق جستجوگرهای وب (Web Browsers) دارند، می توانند با هم تعامل داشته باشند و برای این منظور Web-application ها گسترش پیدا کردن د.

Web-application ها به شیوه ساده، نرم افزارهایی می باشند که تحت وب عمل می کنند و با استانداردهای مرورگرهای وب و پلت ساختـار های مختلـف همخوانی دارند.

Web Service ها نسل بعدی Web-application ها می باشند

با بهره گیری از وب سرویسها، عملکرد application های شما در سطح جهانی گسترش پیدا خواهد کرد.

وب سرویسها از XML برای کدگزاری و کد گشایی خوانـدن و از SOAP برای جابجایی آن بهره گیری می کنند.

به عنوان مثال با وب سرویسها، سیستم صدور صورت حسابهای مالی قسمـت حسابداری شما که با windows 2000 کار می کند خواهـد توانست با سیستم قسمـت IT که از سرور UNIX بهره گیری می کند رابطه برقرار نماید .

وب سرویسها دو نوع کاربرد دارند

_ بهره گیری دوباره از کامپوننت های نرم افزاری

Application هایی وجود دارند که معـمولاً از آنان بهره گیری می کنیم، حال این سئوال مطرح می گـردد که چرا می بایست مجـدد و مجـدد آنها را تهیه کنیم؟!

وب سرویسها می توانند کامپوننت های نرم افزارهای مختلـف را مانند: مبدل ارز، گزارش آب و هوا و یا سرویس ترجمه زبانهای مختلـف را به شما عرضه دهند.

_ اتصال به نرم افزارهای موجود

وب سرویسها می توانند با یک متد معیـن داده ها و خوانـدن application های مختلـف را به هم پیوند داده و از این طریق مـوارد موجود در این همکاری ها را مرتفع کنند.

application های مختلـف با پلت ساختـار های مختلـف می توانند توسـط وب سرویسها با همدیـگر تبادل خوانـدن کنند.

وب سرویسها سه جزء اولیه در پلت ساختـار خود دارند: SOAP، WSDL و UDDI.

معرفی وب سرویس ها

معرفی وب سرویس ها

 SOAP چیست؟

SOAP یک پروتکل بر پایه XML هست که اجازه می دهد تبادل خوانـدن از طریق HTTP انجام شود.

به صورت ساده تر: SOAP یک پروتکل برای دسترسی به وب سرویس می باشد.

SOAP مخفف Simple Object Access Protocol می باشد.

SOAP یک پروتکل رابطه ی می باشد.

SOAP یک استـایل ارسال پیغام می باشد.

SOAP برای رابطه از طریق اینترنت طراحی شده می باشد.

SOAP یک پلت ساختـار و یک زبان مستقل می باشد.

SOAP بر پایه XML می باشد.

SOAP یک پروتکل ساده و گسترش پذیر می باشد.

SOAP به شما اجازه دور زدن فایروال را می دهد.

WSDL چیست؟

WSDL مخفف Web Services Description Language و یک زبان بر پایه XML هست برای پیدا کردن و توصیف وب سرویس ها.

UDDI چیست؟

UDDI یک سرویس دایرکتوری هست که کمپانـی های مختلـف می توانند برای جستجوی وب سرویسها در آن ثبت نام کنند.

UDDI مخفف Universal Description, Discovery and Integration می باشد.

UDDI یک دایرکتوری برای ذخیره خوانـدن دربـاره وب سرویسهمی باشد.

UDDI یک دایرکتوری از رابط های وب سرویس هاست که بوسیـله WSDL شرح داده می شود .

UDDI از طریق SOAP رابطه برقرار می کند .

UDDI در درون پلت فرم  Microsoft .Net تهیـه شـده می باشد.

هر application خواهـد توانست جزئی از وب سرویس باشد.

وب سرویسها با هر زبان برنامه نویسی قابل پیاده سازی می باشند .

یک مثال برای وب سرویس

در مثال زیـر از  ASP.Net  برای تهیه یک وب سرویس ساده که درجه هوا را از فارنهایت به سلسیوس و بلعکس مبدل می کند بهره گیری شده می باشد.

<%@ WebService Language=”VBScript” %>

Imports System
Imports System.Web.Services

Public Class TempConvert :Inherits WebService

Public Function FahrenheitToCelsius
(ByVal Fahrenheit As String) As String
dim fahr
fahr=trim(replace(Fahrenheit,”,”,”.”))
if fahr=”” or IsNumeric(fahr)=false then return “Error”
return ((((fahr) – 32) / 9) * 5)
end function

Public Function CelsiusToFahrenheit
(ByVal Celsius As String) As String
dim cel
cel=trim(replace(Celsius,”,”,”.”))
if cel=”” or IsNumeric(cel)=false then return “Error”
return ((((cel) * 9) / 5) + 32)
end function

end class

توضیح مثال:

نکته: برای انجام این مثال به یک سرور .Net احتیاج دارید.

نخستین خط از مثال نشان می دهد که این یک وب سرویس هست که توسـط VBScript نوشته شده و از کلاس “TempConvert” بهره گیری کرده است:

<%@ WebService Language=”VBScript” %>

خط پـس وارد کردن namespace،  “System.Web.Services”  از .Net framework  می باشد.

Imports System
Imports System.Web.Services

خط پـس تعریف می کند که کلاس “TempConvert” یک نوع کلاس وب سرویس می باشد.

Public Class TempConvert :Inherits WebService

وهله بعدی بر پایه زبان برنامه نویسی VB می باشد. این application داری دو عملکرد است، یکـی مبدل فارنهایت به سلسیوس و دیگری مبدل سلسیوس به فارنهایت.

تنها فرق آن با یک application  معمولی این هست که عملکرد آن به عنوان “WebMethod()” تعریف شده می باشد.

از “WebMethod()” برای مبدل عملکرد application خود به عنوان یک وب سرویس بهره گیری نمایید:

Public Function FahrenheitToCelsius
(ByVal Fahrenheit As String) As String
dim fahr
fahr=trim(replace(Fahrenheit,”,”,”.”))
if fahr=”” or IsNumeric(fahr)=false then return “Error”
return ((((fahr) – 32) / 9) * 5)
end function

<WebMethod()> Public Function CelsiusToFahrenheit
(ByVal Celsius As String) As String
dim cel
cel=trim(replace(Celsius,”,”,”.”))
if cel=”” or IsNumeric(cel)=false then return “Error”
return ((((cel) * 9) / 5) + 32)
end function

در پـایان با این دستور کلاس را ببندید.

end class

حال با آپلود فایل .asmx در یک سرور .Net اولیـن وب سرویس خود را خواهید داشت.

خب کاربران عزیز به پایان مقاله آموزشی معرفی وب سرویس ها رسیدیم . از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم . برای مشاده اطلاعات بیشتر درمورد هاستینگ و سرور اختصاصی کلیک کنید.