روش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

در این مطلب قصد داریم با آموزش روش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu در خدمت شما کاربران عزیز باشیم. امیدواریم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته و برای شما مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

سامبا یک کـل نرم افزار مأخذ باز و رایگان تحت جواز   GNU General Public هست که برای انتقال امن و سریع اطلاعات ، فایل ها و چاپگرها،  بین تمام کلاینت هایی که از پروتکل SMB / CIFS بهره گیری میکنند مثل همـه ورژن های DOS و windows ، OS/2 ، لینوکس و … طراحی شده می باشد.

در این آموزش برای نصب سرور سامبا ، سروری مبتنی بر اوبونتو ۱۴٫۱۰ نصب و راه اندازی شده می باشد. اما برای بررسی سرور سامبا به یک سرور مجازی windows هم نیاز دارید که می بایست به سرور اوبونتو  دسترسی داشته باشد. در این سرور اوبونتو از ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰ به عنوان آدرس IP و از server1.example.com به عنوان نام هاست بهره گیری شده می باشد.

شما خواهید توانست سرور اوبونتو را با دقت به مقاله ی پایین نصب نمایید :

http://www.howtoforge.com/ubuntu-14.10-utopic-unicorn-server

نکته: سرور مجازی windows می بایست در همـان workgroup  باشد. برای بازبینی مقادیر سیستم windows ، دستور پایین را cmd prompt اجرا نمایید :

net config workstation

1net config workstation
نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

 

ماشین مجازی windows شما می بایست در همـان workstation سرور اوبونتو باشد . در این آموزش از WORKGROUP به عنوان Workstation بهره گیری شده می باشد.

برای قابل دسترس کردن ماشین مجازی windows ، دستور پایین را در ترمینال اجرا کرده و IP آدرس سرور خود را وارد نمایید :

notepad C:\\Windows\System32\drivers\etc\hosts

1notepad C:\\Windows\System32\drivers\etc\hosts

سپس این تغییرات را ذخیره نمایید :

[…] 192.168.0.100 server1.example.com ubuntu

1

2

[…]

192.168.0.100 server1.example.com ubuntu

ابتدا شیوه نصب سامبا بصورت anonymous sharing شرح داده می شود . برای نصب سامبا دستور پایین را اجرا نمایید :

apt-get install samba samba-common python-glade2 system-config-samba

1apt-get install samba samba-common python-glade2 system-config-samba

این دستور ، ورژن version 4.1.11-Ubuntu سامبا را نصب خواهد کرد.

آموزش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

اکنون برای پیکربندی سامبا فایل /etc/samba/smb.conf را ویرایش نمایید ، پیش از تهیه تغییرات یک فایل بک آپ با عنوان /etc/samba/smb.conf.bak از فایل مهـم ایجاد نمایید :

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak cat /dev/null  > /etc/samba/smb.conf

1

2

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

cat /dev/null  > /etc/samba/smb.conf

فایل را با انجام دستور پایین باز کرده و اطلاعات پایین را وارد نمایید :

vi /etc/samba/smb.conf

1vi /etc/samba/smb.conf

[global] workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server %v netbios name = ubuntu security = user map to guest = bad user dns proxy = no #============================ Share Definitions ============================== [Anonymous] path = /samba/anonymous browsable =yes writable = yes guest ok = yes read only = no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[global]

workgroup = WORKGROUP

server string = Samba Server %v

netbios name = ubuntu

security = user

map to guest = bad user

dns proxy = no

#============================ Share Definitions ==============================

[Anonymous]

path = /samba/anonymous

browsable =yes

writable = yes

guest ok = yes

read only = no

mkdir -p /samba/anonymous

1mkdir -p /samba/anonymous

service smbd restart

1service smbd restart

اکنون میتونید مطابق عکس پایین از windows به Ubuntu Sharing دسترسی داشته باشید:

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

 

بعد از جستجوی فولدربـاره نظـر از سرور مجازی windows و کوشش برای تهیه یک فایل متنی ، با ارور permission denied مواجه خواهید شد.

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

 

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

 

جواز فولدرِ به اشتراک گذاشته شده را ، بازبینی نمایید .

ls -l /samba/

1ls -l /samba/

 

root@server1:~# ls -l /samba/ total 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 7 08:33 anonymous root@server1:~#

1

2

3

4

root@server1:~# ls -l /samba/

total 4

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  7 08:33 anonymous

root@server1:~#

برای دادن جواز های ضـروری به  کاربر anonymous  دستور پایین را اجرا نمایید :

cd /samba chmod -R 0755 anonymous/ chown -R nobody:nogroup anonymous/ ls -l

1

2

3

4

cd /samba

chmod -R 0755 anonymous/

chown -R nobody:nogroup anonymous/

ls -l

root@server1:/samba# ls -l total 4 drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Nov 7 08:33 anonymous root@server1:/samba#

1

2

3

4

root@server1:/samba# ls -l

total 4

drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Nov  7 08:33 anonymous

root@server1:/samba#

اکنون جواز پیدا کردن فولدر و تهیه محتویات آن به کاربر anonymous  داده شد.

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

 

شما خواهید توانست محتویات فولدر را در سرور نیز چک نمایید :

ls -l anonymous/

1ls -l anonymous/

root@server1:/samba# ls -l anonymous/ total 0 -rwxr–r– 1 nobody nogroup 0 Nov 7 10:19 anonymous_share.txt root@server1:/samba#

1

2

3

4

root@server1:/samba# ls -l anonymous/

total 0

-rwxr–r– 1 nobody nogroup 0 Nov  7 10:19 anonymous_share.txt

root@server1:/samba#

دسترسی امن به سرور سامبا:

برای دسترسی به سرور سامبا با یک اکانت مناسب ، ابتدا یک تیـم به نام smbgrp و یک کاربر به نام  srijan تهیه نمایید .

addgroup smbgrp

1addgroup smbgrp

useradd srijan -G smbgrp

1useradd srijan -G smbgrp

smbpasswd -a srijan

1smbpasswd -a srijan

root@server1:~# smbpasswd -a srijan New SMB password:<–yoursambapassword Retype new SMB password:<–yoursambapassword Added user srijan. root@server1:~#

1

2

3

4

5

root@server1:~# smbpasswd -a srijan

New SMB password:<–yoursambapassword

Retype new SMB password:<–yoursambapassword

Added user srijan.

root@server1:~#

اکنون می بایست پوشه   secured را در فولدر /samba تهیه نمایید :

mkdir -p /samba/secured cd /samba chmod -R 0770 secured/

1

2

3

mkdir -p /samba/secured

cd /samba

chmod -R 0770 secured/

بار دیگر فایل پیکربندی را ویرایش کرده و اطلاعات پایین را به پـایان فایل اضافه نمایید :

nano /etc/samba/smb.conf

1nano /etc/samba/smb.conf

[…] [secured] path = /samba/secured valid users = @smbgrp guest ok = no writable = yes browsable = yes

1

2

3

4

5

6

7

[…]

[secured]

path = /samba/secured

valid users = @smbgrp

guest ok = no

writable = yes

browsable = yes

service smbd restart

1service smbd restart

 

تنظیمات را به شرح پایین بازبینی نمایید :

cd  testparm

1

2

cd

testparm

root@server1:~# testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) Processing section “[Anonymous]” Processing section “[secured]” Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions<–ENTER [global] netbios name = UBUNTU server string = Samba Server %v map to guest = Bad User dns proxy = No idmap config * : backend = tdb [Anonymous] path = /samba/anonymous read only = No guest ok = Yes [secured] path = /samba/secured valid users = @smbgrp read only = No root@server1:~#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

root@server1:~# testparm

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf

rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)

Processing section “[Anonymous]”

Processing section “[secured]”

Loaded services file OK.

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions<–ENTER

[global]

netbios name = UBUNTU

server string = Samba Server %v

map to guest = Bad User

dns proxy = No

idmap config * : backend = tdb

[Anonymous]

path = /samba/anonymous

read only = No

guest ok = Yes

[secured]

path = /samba/secured

valid users = @smbgrp

read only = No

root@server1:~#

سپس فولدر را در سرور مجازی windows با اکانت معتبر چک نمایید . در این آموزش نام کاربری srijan و پسورد yoursambapassword می باشد.

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

شما مرتبه دیگر با این ارور مواجه خواهید شد که کاربر  srijan  جواز دسترسی به این فولدر را ندارد .

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

cd /samba chown -R srijan:smbgrp secured/

1

2

cd /samba

chown -R srijan:smbgrp secured/

اکنون به کاربر سرور سامبا( srijan ) جواز نوشتن در این فولدر داده شد.

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu

شما خواهید توانست فایل را در سرور اوبونتو چک نمایید :

ls -l /samba/secured/

1ls -l /samba/secured/

root@server1 # ls -l /samba/secured total 0 -rwxr–r– 1 srijan srijan 0 Nov 7 11:32 secured_test.txt root@server1 #

1

2

3

4

root@server1 # ls -l /samba/secured

total 0

-rwxr–r– 1 srijan srijan 0 Nov  7 11:32 secured_test.txt

root@server1 #

سرور سامبا بر روی سرور اوبونتو ۱۴٫۱۰  با موفقیت پیکربندی شد.

خب دوستان به پایان مقاله آموزشی روش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم . برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد سرور مجازی و هاستینگ سایر مقالات این سایت را دنبال کنید.