روش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS

در این پست می خواهیم به بررسی روش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS برای شما کاربران عزیز بپردازیم. امیدواریم مقاله روش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS مورد توجه شما قرار بگیرد و برای شما مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS

نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS

آموزش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS نام مقاله آموشی است که بعد از مطالعه آن ، قادر به نصب و کانفیگ مجازی ساز KVM روی کلیه توزیع های CentOS 6 خواهید بود. مجازی ساز KVM یکی از برترین بستر های نرم افزاری مربوط به مجازی سازی و ساخت ماشین های مجازی است که به مدیر سرور امکان ساخت سرور مجازی با کرنل و منابع کاملا اختصاصی و ۱۰۰٪ حقیقی را میدهد . KVM مخفف عبارت Kernel-based Virtual Machine  و به معنای سرور مجازی با کرنل اختصاصی است . KVM بزرگ ترین رقیب مجازی ساز XEN است و امکان Overselling را از مدیر سرور به طور کامل میگیرد . در نتیجه سرور های ارائه شده توسط مجازی ساز KVM از کیفیت بالاتری نسبت به پلتفورم هایی مانند OpenVZ و حتی VMware برخوردار خواهند بود .

 

آموزش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS

توزیع CentOS 6 به صورت پیش فرض از مجازی ساز KVM پشتیبانی میکند و کلیه پکیج ها و کتابخانه های مورد نیاز اجرای این مجازی ساز در لینوکس در مخازن CentOS 6 موجود است . برای نصب پکیج های مربوط به مجازی ساز KVM دستورات زیر را در محیط SSH اجرا کنید :

yum groupinstall “Virtualisation Tools” “Virtualization Platform” yum install python-virtinst

1

2

yum groupinstall “Virtualisation Tools” “Virtualization Platform”

yum install python-virtinst

به جای دستورات فوق میتوانید از روش زیر استفاده کنید . دستورات زیر را محیط SSH  اجرا کنید :

yum install kvm qemu-kvm python-virtinst libvirt libvirt-python virt-manager libguestfs-tools

1yum install kvm qemu-kvm python-virtinst libvirt libvirt-python virt-manager libguestfs-tools

خروجی دستورات فوق در کنسول چیزی شبیه به این خواهد بود :

Loaded plugins: product-id, protectbase, rhnplugin This system is receiving updates from RHN Classic or RHN Satellite. 0 packages excluded due to repository protections Setting up Install Process Package libvirt-0.10.2-18.el6_4.15.x86_64 already installed and latest version Resolving Dependencies –> Running transaction check —> Package libguestfs-tools.x86_64 1:1.16.34-2.el6 will be installed –> Processing Dependency: libguestfs-tools-c = 1:1.16.34-2.el6 for package: 1:libguestfs-tools-1.16.34-2.el6.x86_64 …. .. .. spice-glib.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3 spice-gtk.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3 spice-gtk-python.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3 spice-server.x86_64 0:0.12.0-12.el6_4.5 vgabios.noarch 0:0.6b-3.7.el6 vte.x86_64 0:0.25.1-8.el6_4 Complete!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Loaded plugins: product-id, protectbase, rhnplugin

This system is receiving updates from RHN Classic or RHN Satellite.

0 packages excluded due to repository protections

Setting up Install Process

Package libvirt-0.10.2-18.el6_4.15.x86_64 already installed and latest version

Resolving Dependencies

–> Running transaction check

—> Package libguestfs-tools.x86_64 1:1.16.34-2.el6 will be installed

–> Processing Dependency: libguestfs-tools-c = 1:1.16.34-2.el6 for package: 1:libguestfs-tools-1.16.34-2.el6.x86_64

….

..

..

spice-glib.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3

spice-gtk.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3

spice-gtk-python.x86_64 0:0.14-7.el6_4.3

spice-server.x86_64 0:0.12.0-12.el6_4.5

vgabios.noarch 0:0.6b-3.7.el6

vte.x86_64 0:0.25.1-8.el6_4

Complete!

در مرحله بعدی ابتدا میبایست سرویس libvirtd را در استارتاپ قرار داده و اجرا کنیم :

chkconfig libvirtd on service libvirtd start

1

2

chkconfig libvirtd on

service libvirtd start

 نصب و پیکر بندی یک Network Bridge

برای امکان اتصال ماشین های مجازی و سرور های مجازی ساخته شده توسط مجازی ساز KVM باید یک Bridge یا پل ارتباطی شبکه در KVM  ایجاد کرده و کانفیگ کنید . برای این منظور کافی است تا دستورات زیر را در کنسول و محیط SSH اجرا کنید :

yum install bridge-utils

1yum install bridge-utils

در مرحله بعدی باید تنظیمات ستاپ Gateway رو به شکل زیر انجام بدید :

ابتدا فایل /etc/sysconfig/network را ویراش کرده و به شکل زیر تغییر میدهیم :

# cat /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME=kvm-42.cyberciti.biz ## I am routing internet traffic via br1 ## GATEWAYDEV=br1

1

2

3

4

5

# cat /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes

HOSTNAME=kvm-42.cyberciti.biz

## I am routing internet traffic via br1 ##

GATEWAYDEV=br1

برای کانفیگ bridging به شکل زیر عمل کنید :

ابتدا فایل /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 را به شکل زیر ویرایش کنید :

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes HWADDR=00:30:48:C6:0A:D8 BRIDGE=br0

1

2

3

4

5

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

ONBOOT=yes

HWADDR=00:30:48:C6:0A:D8

BRIDGE=br0

سپس فایل /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 را نیز به شکل زیر ویرایش میکنیم :

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 DEVICE=eth1 ONBOOT=yes HWADDR=00:30:48:C6:0A:D9 BRIDGE=br1

1

2

3

4

5

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1

ONBOOT=yes

HWADDR=00:30:48:C6:0A:D9

BRIDGE=br1

برای اختصاص IP به br0 فایل /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 رو ایجاد کرده و به شکل زیر مقدار دهی میکنیم :

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 DEVICE=br0 TYPE=Bridge BOOTPROTO=static ONBOOT=yes ## setup LAN/VLAN ips as per your needs ## IPADDR=10.10.29.66 NETMASK=255.255.255.192 DELAY=0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

DEVICE=br0

TYPE=Bridge

BOOTPROTO=static

ONBOOT=yes

## setup LAN/VLAN ips as per your needs ##

IPADDR=10.10.29.66

NETMASK=255.255.255.192

DELAY=0

برای اختصاص IP به br1 فایل /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br1 رو ایجاد کرده و به شکل زیر مقدار دهی میکنیم :

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br1 DEVICE=br1 TYPE=Bridge BOOTPROTO=static ONBOOT=yes ## setup INTERNET ips as per your needs ## IPADDR=74.ww.xx.yy NETMASK=255.255.255.248 GATEWAY=74.ww.xx.yy DELAY=0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br1

DEVICE=br1

TYPE=Bridge

BOOTPROTO=static

ONBOOT=yes

## setup INTERNET ips as per your needs ##

IPADDR=74.ww.xx.yy

NETMASK=255.255.255.248

GATEWAY=74.ww.xx.yy

DELAY=0

ما نیاز داریم تا کل ترافیک lan رو (subnet 10.0.0.0/8) از طریق Gateway ۱۰٫۱۰٫۲۹٫۶۵  روت کنیم .

برای این منظور فایل /etc/sysconfig/network-scripts/route-br0 را ویرایش کرده و به شکل زیر مقدار دهی میکنیم :

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-br0 10.0.0.0/8 via 10.10.29.65

1

2

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-br0

10.0.0.0/8 via 10.10.29.65

توجه : در صورت ریستارت کردن سرویس شبکه در حالی که در موارد فوق اشتباهی صورت گرفته باشد ، سبب قطع کامل دسترسی شما به سرور (از طریق SSH) میشود . بنا بر این قبل از ریستارت کردن سرویس network از درست بودن کانفیگ و تنظیمات اطمینان حاصل کنید .

احتمال ایجاد اختلال در کار KVM به  دلیل وجود سیستم امنیتی لینوکس موسوم به SELinux وجود دارد . بنابر این اگر در زمینه مدیریت SELinux حرفه ای نیستید ، حتما این سرویس رو غیر فعال کنید .

بعد از کسب اطمینان از صحیح بودن کلیه کانفیگ ها و تنظیمات شبکه در سرور لینوکس ، اقدام به ریستارت کردن و راه اندازی مجدد سرویس شبکه میکنیم :

service network restart

1service network restart

و در نهایت برای کسب اطمینان از عملکرد صحیح br0 و br1 دستورات زیر را در SSH اجرا کنید :

# brctl show # ip addr show br0 # ip addr show br1 # ip route # ping cyberciti.biz

1

2

3

4

5

# brctl show

# ip addr show br0

# ip addr show br1

# ip route

# ping cyberciti.biz

در صورت نیاز به کانفیگ سرور بر بایه KVM درخواست کانفیگ خود را برای ما تیکت کنید .

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی روش نصب و پیکر بندی مجازی ساز KVM روی CentOS رسیدیم. در صورتی که نیاز به اطلاعاتی در زمینه سرور مجازی و سرور اختصاصی دارید کلیک کنید.