آشنایی با تگ blockquote و کاربرد آن در html

در این پست نیز قصد داریم به آموزش تگ blockquote و کاربرد آن در html برای شما دوستان عزیز بپردازیم. امیدواریم مقاله آشنایی با تگ blockquote و کاربرد آن در html برای شما مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

 تگ blockquote و کاربرد آن در html

تگ blockquote و کاربرد آن در html

عنصر blockquote  (یا عنصر بلوک نقل قول) در html نشان خواهـد داد که متن محصور شده، یک نقل ​​قول زیاد می باشد. اغلب ، این عنصر از نظـر ظاهری به شیوه تو رفته نشان داده می شود  (برای تغییرحالت تورفتگی این عنصر میتوان از خصوصیت margin در css بهره گیری کرد). با بهره گیری از خصوصیت  cite میتوان یک  URL برای مأخذ نقل قول تعریف کرد.

 تگ blockquote و کاربرد آن در html

تگ blockquote و کاربرد آن در html

به مثال پایین توجه نمایید :

متن فوق را در یک ادیتور مثل notepad رونوشـت کرده و آن را با پسوند html ذخیره نمایید . با کلیک بر روی فایل تهیه شده ، خواهید توانست سرانجام دستورات نوشته شده در فایل را در مروگر مشاهده نمایید :

 

 تگ blockquote و کاربرد آن در html

تگ blockquote و کاربرد آن در html

 

نکته: از  برای نقل قول های درون خطی (کوتاه) بهره گیری می شود .

تفاوت میـان HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01، عنصر یک نقل قول زیاد را تعریف می کند . در HTML5، عنصر قسمتـی را معیـن می کند که از یک مأخذ دیگر نقل قول شده باشد .

تفاوت میـان HTML و XHTML

عنصر در XHTML  می بایست حاوی یک عنصر دیگر که بصورت بلوک نوشته می شود باشد ، مثل :

1
2
3
<blockquote>
<p>Here is a long quotation here is a long quotation.</p>
</blockquote>

ویژگی ها

تگ HTML خواهـد توانست حاوی یک یا چند خصوصیت باشد که چگونگی عرضه در مرورگر را مشـخص میکنند. خصوصیت ها حاوی یک نام و یک مقدار می باشند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خصوصیت با علامت نقل قول احاطه می شود .

۳ نوع خصوصیت وجود دارد که شما خواهید توانست به تگ های HTML خود اضافه نمایید :

ویژگی خاص عنصر

ویژگی عمومی

ویژگی رویداد 

ویژگی خاص عنصر

ویژگی هامقدارتوضیحات
citeURLمأخذ نقل قول را معیـن مینمایید

ویژگی های عمومی تگ blockquote

از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند .

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

ویژگی های رویداد تگ blockquote 

از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

حمایت مرورگر ها

برچسب در تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شود.

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی آشنایی با تگ blockquote و کاربرد آن در html رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد سایر تگ های HTML میتوانید پست های قبلی این سایت را مطالعه نمایید. در صورتی که به مباحث سرور مجازی و سرور اختصاصی علاقه مند هستید کلیک نمایید.

شاد و پیروز باشید.