آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

در این پست قصد داریم شما کاربران عزیز را با آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو آشنا کنیم. امیدواریم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته و برایتان مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

در این مقاله روش نصب و پیکربندی سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو را آموزش خواهیم داد.  از OpenLDAP برای پیکربندی ساختـار سازمانی یک کمپانـی بهره گیری می شود . LDAP مخفف Lightweight Directory Access Protocol هست و همان گونه که از نام آن پیداست، یک پروتکل سبک برای دسترسی به سرویس های دایرکتوری به ویژه مدل  X.500 می باشد. LDAP بر رویTCP / IP یا سایـر سرویس های انتفرش اتصال گرا اجرا می شود .

 

نکات مقدماتی نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو :

این آموزش مبتنی بر سرور لینوکس دبیان  ۷٫۶ است، پس پیش از آغاز نصب و پیکربندی OpenLDAP می بایست سرور دبیان را بر روی سیستم خود راه اندازی نمایید . سیستم می بایست یک آدرس آی پی استاتیک داشته باشد که در این آموزش از ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰ به عنوان آدرس IP و از server1.example.com به عنوان نام هاست بهره گیری شده می باشد.

برای نصب OpenLDAP روی لینوکس اوبونتو نیز از این شیوه بهره گیری نمایید .

  • نصب و راه اندازی OpenLDAP

OpenLDAP با انجام دستورات پایین نصب می شود :

apt-get بروزرسانی apt-get install slapd ldap-utils

1

2

apt-get بروزرسانی

apt-get install slapd ldap-utils

برای ادمین یک پسورد مشـخص کرده   و بر روی ok کلیک نمایید .

پسورد را مرتبه دیگر وارد نمایید.

 

  • پیکربندی OpenLDAP

برای تهیه سرور OpenLDAP می بایست فایل پیکربندی را ویرایش نمایید .

nano /etc/ldap/ldap.conf

1nano /etc/ldap/ldap.conf

فایل را به شیوه پایین تغییر دهید :

# # LDAP Defaults # # See ldap.conf(5) for details # This file should be world readable but not world writable. BASE dc=example,dc=com URI ldap://192.168.0.100 ldap://192.168.0.100:666 #SIZELIMIT 12 #TIMELIMIT 15 #DEREF never # TLS certificates (needed for GnuTLS) TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

#

# LDAP Defaults

#

# See ldap.conf(5) for details

# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=example,dc=com

URI     ldap://192.168.0.100 ldap://192.168.0.100:666

#SIZELIMIT      12

#TIMELIMIT      15

#DEREF          never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)

TLS_CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

مد نظر داشته باشید در این آموزش نام هاست  server1.example.com هست (dc=example,dc=com)

فایل را ذخیره کرده و دستور پایین را برای پیکربندی دوباره پکیج LDAP اجرا نمایید :

dpkg-reconfigure slapd

1dpkg-reconfigure slapd

برای تکمیل این مرحلـه ها باید به چند سوال جـواب دهید:

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

بر روی no کلیک نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

بر روی ok کلیک نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

نام مورد نظـر خود را گزینش نمایید و بر روی ok کلیک نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

یک پسورد مشـخص نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

رمز مشـخص شده را مجددا وارد نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

HDB را گزینش کرده و بر روی ok کلیک نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

بر روی yes کلیک نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

مجددا yes را گزینش کرده و فایل های قدیمی دیتابیس را منتقل نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

نمی خواهیم از پروتکل LDAPv2 بهره گیری کنیم پس می بایست no را گزینش نمایید . پیکربندی به انتهـا رسید و با انجام دستور پایین خواهید توانست از نصب و راه اندازی درست آن اطمینان حاصل نمایید :

ldapsearch –x

1ldapsearch –x

خروجی پایین را مشاهده خواهید نمـود :

root@server1:~# ldapsearch -x # extended LDIF # # LDAPv3 # base (default) with scope subtree # filter: (objectclass=*) # requesting: ALL # # example.com dn: dc=example,dc=com objectClass: top objectClass: dcObject objectClass: organization o: Test-company dc: example # admin, example.com dn: cn=admin,dc=example,dc=com objectClass: simpleSecurityObject objectClass: organizationalRole cn: admin description: LDAP administrator # search result search: 2 result: 0 Success # numResponses: 3 # numEntries: 2 root@server1:~#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

root@server1:~# ldapsearch -x

# extended LDIF

#

# LDAPv3

# base (default) with scope subtree

# filter: (objectclass=*)

# requesting: ALL

#

# example.com

dn: dc=example,dc=com

objectClass: top

objectClass: dcObject

objectClass: organization

o: Test-company

dc: example

# admin, example.com

dn: cn=admin,dc=example,dc=com

objectClass: simpleSecurityObject

objectClass: organizationalRole

cn: admin

description: LDAP administrator

# search result

search: 2

result: 0 Success

# numResponses: 3

# numEntries: 2

root@server1:~#

این خروجی پیکربندی موفقیت آمیز سرور OpenLDAP  را نشان می دهد.

نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

  • نصب و راه اندازی phpLDAPadmin

خواهید توانست OpenLDAP  را با انجام دستوراتی مدیریت نمایید ، ولی در این آموزش به منظور مدیریت راحـت آن،  phpLDAPadmin نصب می شود .  قبل از نصب و راه اندازی phpLDAPadmin یک سرور آپاچی و php می بایست در سیستم نصب گـردد :

apt-get install apache2 php5 php5-mysql

1apt-get install apache2 php5 php5-mysql

سپس خواهید توانست با بهره گیری از دستور پایین phpLDAPadmin را نصب نمایید :

apt-get install phpldapamind

1apt-get install phpldapamind

اکنون می بایست phpLDAPadmin را با دقت به سرور خود طوری تنظیم نمایید که از طریق سرور قابل مدیریـت باشد. فایل  etc/phpldapadmin/config.php را ویرایش نمایید :

nano /etc/phpldapadmin/config.php

و مقادیر پایین را وارد نمایید :

[…] $servers = new Datastore(); $servers->newServer(‘ldap_pla’); $servers->setValue(‘server’,’name’,’Test-company LDAP’); $servers->setValue(‘server’,’host’,’127.0.0.1′); $servers->setValue(‘server’,’base’,array(‘dc=example,dc=com’)); $servers->setValue(‘login’,’bind_id’,’cn=admin,dc=example,dc=com’); ?>

1

2

3

4

5

6

7

8

[…]

$servers = new Datastore();

$servers->newServer(‘ldap_pla’);

$servers->setValue(‘server’,’name’,’Test-company LDAP’);

$servers->setValue(‘server’,’host’,’127.0.0.1′);

$servers->setValue(‘server’,’base’,array(‘dc=example,dc=com’));

$servers->setValue(‘login’,’bind_id’,’cn=admin,dc=example,dc=com’);

?>

توجه : dc را با دقت به نام هاست خود تغییر دهید

آدرس http://192.168.0.100/phpldapadmin  را با مرورگر مورد نظـر خود باز نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

در پنل سمت چپ بر روی login کلیک نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

پسوردی که در زمان  تغییرات LDAP مشـخص کرده بودید را وارد نمایید .

user=admin

password=compiler

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

  • ایجاد اکانت در LDAP

فرض نمایید که در یک کمپانـی بزرگ مشغول به کار می باشید و می خواهید تیم های مختـلفی با ساختـار های گوناگـون طبقه بندی نمایید برای مثال تیم فنی و … . بر روی علامت  + کنار dc=example, dc=com کلیک کرده و در cn=admin مورد Create a child entry را گزینش نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

برای دارا بودن چنین قابلیتی در LDAP مورد Generic: Posix Group را گزینش نمایید :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

سپس به صفحه پایین ریدایرکت خواهید شد :

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

به دلخواه خود نامی برای تیـم گزینش کرده و بر روی object  کلیک نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

بعد از بازبینی اطلاعات بر روی Commit کلیک نمایید

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو

 

گروهی با عنوان  Technical-team تهیه شد ، شما خواهید توانست سایـر تیـم ها را نیز با این شیوه ایجاد نمایید.

خب کاربران عزیز به انتهای مقاله آموزش نصب سرور OpenLDAP روی لینوکس دبیان و اوبونتو رسیدیم .از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد سرور مجازی فرانسه و سرور مجازی کانادا کلیک کنید.