آشنایی با عنصر hr و کاربرد آن در HTML

دوستان عزیز با توجه به در خواست شما  قصد داریم به ادامه آموزش هناصر HTML بپردازیم . در این پست می خواهیم شما کاربران عزیز را با عنصر hr و کاربرد آن در HTML آشنا کنیم. امیدواریم مقاله آشنایی با عنصر hr و کاربرد آن در HTML مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید باشد. با ما همراه باشد.

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

 

برچسب hr یک شکست مقوله در یک صفحه HTML تهیه می کند (به عنوان مثال تغییر موضوع). این عنصر برای جدا کردن محتوا (و یا تعریف یک تغییر) در یک صفحه HTML بهره گیری می شـود . عنصر hr در واقع به معنای انتهـا یک قسمـت یا شـروع یک قسمـت جدید می باشد. برای مثال جدا کننده یک قسمـت از نثر یا قسمـت ها یک رمان …

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

 

به مثال پایین دقت نمایید :

HTML

HTML is a language for describing web pages.


CSS

CSS defines how to display HTML elements.

HTML

HTML is a language for describing web pages.


CSS

CSS defines how to display HTML elements.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

 

تفاوت میـان HTML 4.01 و HTML5

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

عنصر hr و کاربرد آن در HTML

در HTML5، تگ hr  یک شکست موضوعی تعریف می کند .

در HTML 4.01، تگ  hr نشانگر یک خط افقی می باشد.

با این حال، تگ hr هنوز هم شانس دارد به شیوه یک خط افقی در مرورگرهای بصری نمایش داده شود، ولی هم اکنون از نظـر معنایی مشـخص شده می باشد نه از نظـر نمایشی.

تمام خصوصیت های طرح در html5  حذف شده و می بایست از CSS  بهره گیری شود.

 

ویژگی ها:

تگ HTML خواهـد توانست حاوی یک یا چند خصوصیت باشد که چگونگی عرضه در مرورگر را مشـخص میکنند. خصوصیت ها حاوی یک نام و یک مقدار می باشند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خصوصیت با علامت نقل قول احاطه می شود .

۳ نوع خصوصیت وجود دارد که شما خواهید توانست به تگ های HTML خود اضافه نمایید :

ویژگی خاص عنصر

ویژگی عمومی

ویژگی رویداد

ویژگی های عمومی

برچسب hr  از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

ویژگی های رویداد

برچسب hr  از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

حمایت از مرورگر ها

برچسب hr  در تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شـود.

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی آشنایی با عنصر hr و کاربرد آن در HTML رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. در صورتی که نیاز به اطلاعاتی در زمینه روش ایجاد سرور مجازی در لینوکس و سرور اختصاصی دارید کلیک نمایید.