آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM

در این پست قصد داریم شما کاربران عزیز را با مجازی ساز Docker یا KVM آشنا کنیم. امیدواریم مقاله آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM مورد توجه شما قرار بگیرد و برای شما مفید و کاربردی باشد. با توضیحات تکمیلی با ما همراه باشید.

آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM

آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM

برای مجازی سازی سرور کدامیک ازتکنولوژی های KVM و Docker سریع تر اند ؟

مدیران سرورها و ابرسرورها یا Cloud Servers، از وقـت های قدیم   گزینش های متنوعی برای مجازی سازی داشته اند. در سـال 2014 ، مجازی سازی Docker بعنوان یک گزینش دیگر ظهور نمـود وطبق پژوهش هـا صورت گرفتـه توسط IBM از نظـر کارکرد و کارایی برتریـن گزینش خواهد بود. ماشین های مجازی سنتی مثل Hypervisor ، که توسـط ی VMware’s ESX و گزینش های کد باز مثل Xen و KVM سیستم عامل میزبان Hypervisors را اجرا می کند   که همچنیـن احتیـاج به یک سیستم عامل ویژه خودش هـم دارد.

مدل  Docker ، انـدکی متفاوت می باشد تنها  به سیستم عامل میزبان احتیـاج دارد و برنامه های کانتینر در بالای سیستم عامل اجرا می گردند.

آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM

آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM

انـدکی تامل دربـاره خصوصـیت ها کارایی Docker فرض مهم دربـاره کانتینر ها این می باشد که یک رویکرد بازگشتی بهینه دارند. گزارش IBM نشان خواهـد داد که کارایی کانتینر ها هم اکنون در حال بیشتر شدن می باشد. نتایج ما نشان خواهـد داد که نتایجی که از کانتینر ها بدست آمده از کارایی برابر یا زیادتری نسبت به VM ها در بیشـتر از مسائـل داشته اند. این گزارش می گوید : هر دو VM ها و کانتینرها احتیـاج به تنظیماتی برای حمایت از I/O  دارند.

با بهره گیری از مقیاس های حد گیری Linpack، تحقیق گـران IBM توانسته اند میزان کارایی بدست آمده تحت اثر مجازی سازی را حد گیری کنند و متوجه شده اند که Docker containers بصورتی کاملا واضح برنده ی میدان می باشد.

تحقیق گـران اخذ ه اند که Docker، از نظـر کارکرد خیلی مناسـب تر می باشد به شکلی کـه کارکرد KVM حدود 50 درصد از آن کمترمی باشد. Linux  وDocker از نظـر کارکرد با همدیـگر برابرند این تعجب آور نمی بـاشد که سیستم عامل در طول اجرا دخالت انـدکی دارد. این گزارش می گوید : اگرچه کارایی KVM بطور قابل توجهی بدتر می باشد اما نشانگر ی هزینه ی انجام چکیده سازی و پنهـان کردن اطلاعات در سیستم می باشد.

اگرچه تحقیقات  IBM بسیار موافق با Docker می باشد. این گزارش متذکر می گـردد که بعضـی از موانع برای کارکرد آن وجود دارد. یکـی از این موانع Docker’s NAT می باشد به دلیـل این که سربار بیشتری را به بسته ها اضافه می کند و موجـب کندی جریـان داده می شود .

تکنولوژی Docker container در20 مارس 2013 به عنوان یک طرح ی عمومی راه اندازی شد.

زمانی که ورژن ی 1.0 این طرح رسید،  Red Hat Enterprise Linux 7 این فن آوری را حمایت کرد. Docker از موجی از کمپانـی های تازه الهام گرفته می باشد. که حاوی Docker Inc می شوند. که یک نوآوری تازه حول تکنولوژی open-source Docker بوجود آورده اند.

طرح ی CoreOS Linux  در حال تهیه یک مدل تجاری  برای استقرار یک سرور خیلی در دسترس و خوشه ای  در مقیاس خودش می باشد.

فروشندگان دیگر در اکو سیستم Docker، حاوی CenturyLink  که اخیرا با راه اندازی فناوری گسترش Panamax و فناوری ClusterHQ که تکنولوژی data-aware Docker را می سازد، وجود دارند.

خب دوستان مقاله آموزشی آشنایی با مجازی ساز Docker یا KVM در اینجا به پایان رسید، از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. اگر در زمینه سرور مجازی و هاستینگ نیاز به اطلاعات جامعی دارید پیشنهاد می کنیم سایر مقالات این سایت را مطالعه بفر مایید.