نوشته‌ها

ویژگی ها و معایب نرم افزاری و سخت افزاری RAID

ویژگی ها و معایب نرم افزاری و سخت افزاری RAID در مطالب قبلی به معرفی کامل RAID اشاره کردیم و همان گونه که گفتیم پیاده سازی RAID همچون بیشـتر دیگر از تکنولوژی ها هم به شیوه سخت افزاری و هم نرم افزاری میسر می باشد. همـان گونه که به شما وعده د…