نوشته‌ها

وردپرس و وبسایت خود را ایمن کنید | 14 ترفند ویژه برای امنیت بالا

آیا شما شاهد حملات زیادی در ناحیه مدیر Word Pressهستید؟ محافظت از ناحیه مدیریت از دسترسی غیر مجاز به شما اجازه می دهد تا بسیاری از تهدیدات امنیتی مشترک را مسدود کنید. در این مقاله، ما برخی از راهنمایی ها و ترفند‌های حیاتی برای محافظت از منطقه…