نوشته‌ها

پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک(قسمت دوم)

پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک(قسمت دوم) در پست قبل به بررسی شش سوال از پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک پرداختیم و پاسخ هایی که این سوالات داریم . در این پست نیز قسمت دوم پرسش های رایـج دربـاره ثبت دامنه در نیک و پاسخ به آنها ر…